Merak Edilenler

Covid19 Hasta Kabul Protokolü

Covid19 Hasta Kabul Protokolü

Pandemi Döneminde Kliniğe Gelirken…

 

Salgın döneminde rutin sterilizasyon prosedürlerimize ilave tedbirler getirdik.

Bunlardan biri aerosol üreten işlemlerden sonra kliniğin havalandırılması ve dezenfeksiyonu için ayırdığımız sürenin uzatılması oldu. Bu nedenle randevu saatlerine uymanız pandemi öncesine göre daha fazla önem kazandı.

Yalnız gelmenizi, refakatçi gereken durumlarda ise yalnız bir refakatçi ile sınırlı olmasını istiyoruz.

Kliniğe maskeniz ile girmeniz, yalnızca muayene ve tedavi sırasında maskenizi çıkarmanız önemli. Ayrıca kliniğe girişte ellerinizi uygun şekilde dezenfekte etmeniz, sabun ve su ile uygun şekilde temizlemeniz istenecek.

Kitap, dergi gibi dezenfekte edemeyeceğimiz objeleri kaldırdık. Ellenecek olması durumunda cep telefonunuzu da dezenfekte etmelisiniz.

14 gün içinde ateş, öksürük, koku-tat kaybı, nefes almakta zorluk gibi belirtiler yaşayan biriyle temas eden hastalarımızın tedavilerini bir süre erteleyeceğiz. Ayrıca grip belirtilerinizin başlaması durumunda bizi bilgilendirip randevunuzu iptal etmenizi rica ederiz.

Kliniğimize ilk defa geliyorsanız, daha önceleri geldiğinizde doldurmanızı istediğimiz anamnez formunu pandemi döneminde online olarak doldurmanız uygun olacaktır. Formu aşağıda bulabilirsiniz.


HASTA ANAMNEZ FORMU

Paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Evren ÖZDEMİR Hasta Kabul Protokolü”nü incelenmek üzere tarafımla paylaşılmış ve tarafımca incelenmiş olduğunu, bu metni imzalayarak “Evren ÖZDEMİR Hasta Kabul Protokolü” kapsamında yer alan bilgilere ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın, paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin/ vasisi olduğum kişiye ait bilgilerin, bana/vasisi olduğum kişiye ait radyografi, fotoğraf, video ve diğer dokümanların, eğitim ve/veya bilimsel amaçlı çalışmalarda anonimleştirilmiş veri olarak kullanılmasını, firmanızla kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça bir şekilde rıza verdiğimi,

Alacağım tedavilerin istenmeyen yan etkilerinin olabileceğini, tedavi süresinde/sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlarla planlamanın değişebileceğini, tedavi planındaki olası değişikliklerin maliyeti değiştirebileceğini, gerekli görüldüğü takdirde diğer hekimlerden konsültasyon istenebileceğini, yapılacak tedavilerin başarısının bana da bağlı olduğunu, evde üzerime düşen ağız temizliği ve önerilere uymam gerektiğini, vazgeçilmesi gereken zararlı alışkanlıklarla ilgili önerileri yerine getirme ve yazılacak reçetelerdeki ilaçları tarife uygun doz ve sürelerde kullanma gerekliliğini
Uygulanacak tedavilerin ağız ve diş sağlığını korumayı amaçladığını, tıbbi hizmetlerin özenle yürütüleceği ancak tıbbi işlemlerde sonucun garanti edilemeyeceğini

Yukarıda belirtildiği gibi tedavi planlaması sırasında bana/vasisi olduğum kişiye anlatılacak ve benim tarafımdan kabul edilecek diş tedavilerini onaylamam ve kabul etmem durumunda tedavi olacağımı, kabul beyan ve taahhüt ederim